SUN WORLD
vi

Ẩm thực đường phố

 • SUN WORLDĐỉnh núi
 • SUN WORLD8:00 – 22:00
SUN WORLD
Nhà hàng Le Petrin
 • SUN WORLDĐỉnh núi
 • SUN WORLD8:00 – 17:00
 • SUN WORLDTừ 50.000 VNĐ
SUN WORLD
Nhà hàng Brasserie
 • SUN WORLDĐỉnh núi
 • SUN WORLD9:00 – 16:00
 • SUN WORLDTừ 150.000 VNĐ
SUN WORLD
Nhà hàng Kavkaz
 • SUN WORLDĐỉnh núi
 • SUN WORLD8:30 – 16:00
 • SUN WORLDTừ 80.000 VNĐ
SUN WORLD
Nhà hàng buffet Beer Plaza
 • SUN WORLDĐỉnh núi
 • SUN WORLD10:30 - 15:00
 • SUN WORLD350.000 VNĐ