vi

Điều khoản & chính sách
Điều khoản dịch vụ
Chính sách thanh toán
Chính sách hoàn tiền
Chính sách hủy vé

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU

1.1 Chào mừng bạn đến với sàn giao dịch thương mại điện tử Sun World qua giao diện website hoặc ứng dụng di động ("Trang Sun World"). Trước khi sử dụng Trang Sun World hoặc tạo tài khoản Sun World ("Tài Khoản", vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Website Thương Mại Điện Tử Sun World để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH Sun World và các công ty liên kết và công ty con của Sun World (sau đây được gọi riêng là "Sun World”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi"). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Sun World, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Sun World và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Sun World có sẵn trên Trang Sun World, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang Sun World hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang Sun World (Nội Dung"). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Sun World.

1.2 Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua ("Người Mua") và người bán ("Người Bán") (gọi chung là "bạn", "Người Sử Dụng" hoặc "Các Bên"). Hợp đồng mua bản thật sự là trực tiếp giữa Người Mua và Người Bản. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. Sun World không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. Sun World có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng, Sun World bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang Sun World theo Mục 6.4 bên dưới. Sun World không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, Sun World sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bản và quản lý vấn để chuyển phát, trừ khi Người Mua và Người Bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng,

1.3 Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Sun World, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiều đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4 Sun World bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Sun World hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Phiên Bản thử nghiệm của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.

1.5 Sun World bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tôi Trang Sun World hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Điều khoản dịch vụ.

HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY,